LähiTapiolan pääomasijoitusrahasto mahdollistaa kotimaisille sijoittajille pääsyn myös suuriin kansainvälisiin pääomasijoitusrahastoihin

Ammattisijoittajien tarve löytää uusia, tuottavampia sijoituskohteita kasvattaa edelleen pääomasijoittamisen suosiota. LähiTapiola avaa uuden Pääomasijoitus V –rahaston ammattimaisesti sijoittaville yhteisöille.

Pääomasijoittaminen kiinnostaa instituutio- ja yhteisösijoittajia yhä enemmän. Matalan korkotason vuoksi sijoittajat etsivät paremmin tuottavia kohteita ja näihin tavoitteisiin pääomasijoitukset ovat vastanneet hyvin.

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot avaa uuden pääomasijoitusrahaston instituutio- ja yhteisösijoittajille.

– LähiTapiola –ryhmän yhtiömme ovat toimineet kaikissa pääomasijoitusrahastoissamme ankkurisijoittajina ja sitä kautta olemme voineet kasvattaa rahastojemme koon useisiin satoihin miljooniin euroihin. Edellinen rahastomme suljettiin joulukuussa 2020 noin 321 miljoonan euron suuruisena. Uuden rahaston on tarkoitus jatkaa samalla strategialla kuin edeltäjänsä. Rahaston suuri koko mahdollistaa sijoittamisen myös suuriin ja keskisuuriin, kansainvälisiin pääomasijoitusrahastoihin, LähiTapiola Vaihtoehtorahastojen salkunhoitaja Jani Ruoppa sanoo.

Uusi Pääomasijoitusrahasto V – rahaston tavoitekoko on noin 400 miljoonaa euroa. Rahaston sijoituskausi on kolme vuotta ja toimikausi 15 vuotta. Vähimmäissitoumus on miljoona euroa.

Rahasto hajauttaa sijoituksiaan eri kokoisiin rahastoihin. Keskimääräinen sijoitus per rahasto on noin 25 miljoonaa euroa. Pääomasijoitusrahasto V:n vuotuinen (IRR) tuottotavoite on 11-14 prosenttia.

Kestävyys pääomasijoituksissa

LähiTapiolan Varainhoito on tehnyt uraauurtavaa työtä kestävässä sijoittamisessa Suomessa. Varainhoito on sitoutunut noudattamaan YK:n tukemia vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Sen lisäksi Varainhoito tekee sijoituskohteistaan ja rahastokumppaneistaan oman kestävyysanalyysin ja –luokituksen.

  • Pääomarahastoja valittaessa rahastomanagerin tapa huomioida kestävyysriskit on tärkeä valintakriteeri. Keskustelemme kestävyysteemoista tapaamisissa rahastomanagerin kanssa sekä varmistamme tarkistuslistan avulla muun muassa, miten rahastomanageri huomioi kestävyysriskit sijoituspäätöksissään ja –prosesseissaan. Kirjaamme keskeiset havainnot ja kestävyysluokituksen jokaiseen sijoitusesitykseen.

Tietoa julkaisijasta

LähiTapiola-ryhmän tehtävänä on turvata asiakkaidensa elämää ja menestystä. Visionamme on tarjota suomalaisille turvallisempaa, taloudellisesti turvatumpaa ja terveempää elämää. Elämänturva merkitsee asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ennakoivaa palvelua.

LähiTapiola on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaiden omistama yhtiöryhmä, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen.

Trackbacks & Pings

  • Pankkien stressitestit: Suomalaispankkien kova kunto osoittaa, ettei pääomavaatimuksia pidä enää kiristää - SäästäNyt.com :

    […] Pääomavaatimusten nousun vaikutukset ovat suurimmat niissä maissa, joissa pankit käyttävät yleisesti sisäisiä riskimalleja. Suomi on yksi näistä. Jotta pankkien vakavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut eivät heikkenisi, EU-pankkien pitäisi CEPS:n tutkimuksen mukaan kasvattaa omia varojaan yhteensä lähes 400 miljardilla eurolla. Summa on hyvin merkittävä. FA katsoo, että säännösten toimeenpanon olisi otettava huomioon eurooppalaisten ja etenkin pohjoismaisten pankki- ja rahoitusmarkkinoiden erityispiirteet, joissa esimerkiksi asuntolainoituksen riskit ovat suhteessa pienemmät kuin monessa muussa maassa. […]

    3 vuotta ago

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.