Asuntosäästäminen

Asunto on useimmille elämän suurin hankinta. Asuntoa varten säästetään ja otetaan lainaa, koska niin suurta hankintaa ei muuten pystytä tekemään. Olipa haaveissa sitten kerrostaloasunto, omakotitalo tai rivitaloasunto, säästämisellä pääsee aloittamaan haaveen toteuttamisen.

Asuntosäästämisen aloittaminen ASP-säästötilin avulla

Asuntosäästöpalkkio eli ASP-säästötili on usealle nuorelle tuttu säästökohde. Omistusasunnon hankintaa varten avataan ASP-säästötili. ASP-laina tuo mahdollisuuksia hankkia oma asunto. Ilman ASP-lainan tuomaa lisävakuutta ensiasunnon hankinta vaatisi merkittävästi suuremmat säästöt. ASP-tili on helppo tapa säästää, eikä rahastoihin ja sijoittamiseen tarvitse erikseen perehtyä. AsuntoSäästöPalkkio-tilille säästämisen voi aloittaa 18-30 -vuotiaana. Tilin varat täytyy käyttää 18-49 -vuotiaana, mikäli varoja ei käytä ei tilin kaikkia hyötyjä saa käytettyä. Tili on tarkoitettu ensiasuntoa säästämistä varten. ASP-lainaa voi saada, jos on säästänyt vähintään 10 prosenttia hankinnan kohteena olevan asunnon hinnasta. Riittävillä säästöillä tilin kaikista hyödyistä pääsee nauttimaan. Tilille on tallennettava säännöllisesti rahaa vähintään kahden vuoden aikana. Kolmen kuukauden aikana on tallennettava vähintään 150 euroa. Tallennuksen maksimimäärä kolmen kuukauden aikana on 3000 euroa. Kahden vuoden säästöaikana edellytetään siis vähintään kahdeksan tallennuskertaa. ASP-tilille talletetuille varoille maksetaan 1 prosentin korkoa, joka on verotonta. Kun asunto on ostettu tai talo on valmistunut, maksetaan tilille lisäkorkoa. Lisäkoron määrä on 2-4 prosenttia. Kun asunnon kauppahinnasta on säästetty 10 prosenttia, on mahdollista hakea ASP-lainaa. Lainaan saa valtion takausta enintään 50 000 euroon saakka. Lainaan on mahdollista saada maksuaikaa enintään 25 vuotta. Mikäli ASP-säästötilille rahaa tallentanut päättääkin, ettei hanki asuntoa vaan nostaa säästöt pois tililtä, joutuu niistä maksamaan kertyneistä koroista veroa.

Muita säästövaihtoehtoja

Asuntoa varten voi säästää rahaa muillakin tavoin. Aina ASP-lainaa varten tarvittavan säästämisen edellytykset eivät täyty. Syynä voi olla esimerkiksi ensiasunnonostajan yli 30 vuoden ikä. Säästää voi muillakin tavoilla. Rahaa voi tallettaa erilliselle tilille joka kuukausi, tai voi säästää sijoitusrahastoon. Ylimääräiset rahat voi laittaa säästöön myös määräaikaistilille. Pankissa voi avata myös säästötilin. Kertyneet säästöt voi myös sijoittaa osakkeisiin. Osakkeiden myynti tulee ajankohtaiseksi silloin, kun on aika ostaa asunto.

Rahastosäästäminen

Rahastosäästämisellä tarkoitetaan käytännössä rahojen sijoittamista sijoitusrahastoon. Rahaston salkunhoitaja sijoittaa rahaston varoja esimerkiksi arvopapereihin, kiinteistöihin, joukkovelkakirjalainoihin tai hajauttaa varat erilaisiin kohteisiin. Rahastosäästäminen on toisin sanoen rahastoihin sijoittamista. Rahastosäästämistä kutsutaan kuvaavasti myös rahastosijoittamiseksi. Rahasto-osuuksia voi ostaa joko pankin kautta tai turvautua välittäjien palveluihin, kuten Nordnettiin. Rahasto-osuuksia voi hankkia joko kuukausittain tai suuremmilla kertaostoilla. Rahastosäästämisestä puhuttaessa unohdetaan usein se tosiseikka, että rahastoihin liittyy aina myös riskejä. Mitä suurempi riski, sitä suurempi tuotto-odotus. Rahastosäästäminen sopii parhaiten lyhytaikaisia talletuksia pitempiaikaiseen sijoittamiseen. Usein rahoja pidetään rahastoissa 2-5 vuotta. 

Säästö- ja talletustilit

Säästö- ja talletustileille säästäminen sopii parhaiten sellaiselle, joka haluaa välttää riskejä. Rahastosäästämiseen ja osakkeisiin liittyy huomattavasti suuremmat riskit. Pienempi riski tarkoittaa myös pienempää tuottoa talletetuille rahoille. Asuntoa varten säästettäessä ei useinkaan haluta ottaa tarpeettomia riskejä, vaan rahat halutaan pitää turvassa odottamassa sitä hetkeä, kun mieluinen asunto löytyy. Pankeille erilaiset talletukset ovat aina osa pankkien bisnestä. Pankit sijoittavat asiakkaiden rajoja osakkeisiin ja muihin kohteisiin sekä lainaavat rahaa muille asiakkaille. Erilaisilla sijoituskohteilla myös riskien määrä vaihtelee. Kuten aikaisemminkin on todettu, korkeampaan riskiin liittyy suurempi tuotto. Riskialttiisiin kohteisiin sijoitetuille rahoille maksetaan suurempi tuotto. Eri tileille maksettuja korkoja kannattaakin vertailla huolellisesti, jotta rahoilleen saa mahdollisimman suuren tuoton eikä riski kasva liian suureksi. Säästötili on turvallinen vaihtoehto riskejä välttävälle sijoittajalle, sillä siinä rahoille maksetaan tietty korko, ja rahat voi nostaa omaan käyttöön milloin tahansa. Määräaikaistalletus on sopiva silloin, kun tiedetään jo etukäteen, ettei rahoille ole äkillistä tarvetta, vaan ne voivat olla tilillä sovitun ajan. Määräaikaistilin korko ilmoitetaan etukäteen, joten tallettaja voi laskea rahoilleen tulevan koron tarkasti jo talletuksesta sopiessaan.

Lähde: https://financer.com/fi/saasta-sijoita/asuntosaastaminen/