Osakesäästäminen

Haluaisitko ryhtyä menestyväksi sijoittajaksi? Alkuun pääsemiseksi tarvitset sijoitussuunnitelman, tietoa hajauttamisesta ja pitkäjänteisyyttä. Usein hyvän osakesalkun hankkiminen vaatii vuosien säästämisen ja huolellisen sijoittamisen oikein valittuihin osakkeisiin. Osakkeiden ostaminen on helpoin osuus kokonaisuudessa, mutta voittojen tienaaminen vaatiikin jo asiantuntemusta ja pitkäjänteisyyttä. Sijoittajalta vaaditaan myös kiinnostusta seurata taloustilanteiden kehittymistä. Myös pelisilmää vaaditaan, jotta tunnistaa oikean hetken ostaa osakkeita ja rohkeutta tarttua tarjoukseen kiinni sopivalla hetkellä.

Mitä osakkeet ovat?

Osakeyhtiön varallisuuden määrä ilmoitetaan osakkeiden määrillä ja niiden nimellisarvoilla. Yksittäinen osake on siis pieni osuus yrityksen omistamasta varallisuudesta ja omaisuudesta. Osakeyhtiöitä on erilaisia. Pörssiyhtiöt on listattu pörssiin, jolloin yhtiön osakkeita voi ostaa pörssistä. Jos osakeyhtiötä ei ole listattu pörssiin, sitä kutsutaan listaamattomaksi osakeyhtiöksi. Silloin yhtiön osakkeita voi ostaa joko tiettyjen pankkien kautta, yhtiöltä suoraan tai toisilta osakkeenomistajilta. Osakeyhtiöiden osakkeiden kaupankäynti on yleistä. Listaamattomien yhtiöiden osakkeita on harvoin tarjolla, eikä niistä välttämättä pääse eroon silloin kuin haluaisi. Toisin sanoen listaamattomien yhtiöiden osakkeiden likviditeetti on huono.

Arvo-osuustili

Osakesijoittamisen alkuun pääsee helposti, tarvitset arvo-osuustilin, joka on arvopapereiden säilytyspaikka. Käytännössä tilin avaaminen onnistuu joko käymällä pankissa tai osakkeiden ostamisen voi aloittaa esimerkiksi Nordnetin kautta. Pankissa käydessäsi saat allekirjoitettavaksesi sopimukset tilin avaamisesta ja käytöstä, mutta saman voit hoitaa netin kautta verkkopankkitunnuksilla tunnistautuen.  Arvo-osuustilille ei voi tallettaa rahaa, vaan ainoastaan osakkeita ja muita pörssinoteerattuja arvopapereita, joiden säilyttämiseen tili on tarkoitettu.

Osakkeiden kurssivaihtelut

Pörssiyhtiöiden osakekurssit vaihtelevat joka päivä. Osakkeiden hintaan vaikuttaa monet erilaiset tekijät. Päivän hintaan vaikuttaa esimerkiksi yrityksen taloudellinen tilanne ja menestys. Jos yhtiö tekee vaikkapa investointeja, joista uutisoidaan, on heti nähtävissä investointien vaikutus osakekursseihin. Myös yleinen talouskehitys vaikuttaa osakekursseihin. Suhdannevaihtelut näkyvät myös osakkeiden arvoissa. Myös korkojen muutoksilla on vaikutusta osakekursseihin. Usein osakekursseihin vaikuttaa myös vaikeasti ennustettavat asiat, kuten huhut ja mielleyhtymät. Mainehaitan vaikutus epämiellyttävissä tapahtumissa voi olla suuri osakkeiden arvoihin. Myös luonnonmullistumat, kriisit ja onnettomuudet näkyvät osakekursseissa. Kilpailijoiden poikkeuksellisen hyvä menestys vaikuttaa yhtiön osakkeiden arvoon. Vaikutus voi olla joko arvoa nostava, tai sitä laskeva. Osakkeen hinta ja sille laskettu arvo voi poiketa toisistaan. Jos osakkeita tulee myyntiin paljon kerralla, laskee se yksittäisen osakkeen hintaa. Yhtiön tilanne voi silti säilyä samana. Osake voi toisin sanoen olla aliarvostettu, eli se on halpa sen todelliseen arvoon verrattuna. Yliarvostettu osake puolestaan on kallis verrattuna sen todelliseen arvoon.

Riskien minimointi

Osakesijoittamiseen liittyy aina riski. Osakekauppaan liittyviä riskejä voi kuitenkin pienentää, kunhan suunnittelee tekemisensä huolella. Osakesäästämistä kannattaa aina suunnitella etukäteen, ja laatia itselleen sijoitussuunnitelma. Suunnitelmasta voi olla houkuttelevaa poiketa, mutta useimmiten se ei kannata. Sijoitukset kannattaa aina hajauttaa. Ei ole järkevää sijoittaa kaikkia varojaan vain yhden yhtiön osakkeisiin. Mikäli yhtiön osakkeiden arvo romahtaa, voi sijoittajalle aiheutua suuret taloudelliset tappiot. Varat kannattaakin hajauttaa eri yhtiöiden osakkeisiin, osa rahastoihin ja hyödyntää itseä kiinnostavat kohteet määräaikaistalletuksia unohtamatta. Osakekauppaa kannattaa käydä vasta sen jälkeen, kun on opetellut tunnusluvut ja niiden merkityksen. Kun on päättänyt sijoittaa tiettyyn yritykseen, kannattaa yhtiön tiedotteet ja taloudellinen kehitys ottaa aktiiviseen seurantaan. Varsinkin pörssikurssien seuraaminen kannattaa. Ei kuitenkaan kannata panikoida heti, kun yrityksen osakkeiden arvot alkavat laskea. Kurssivaihtelu on normaalia. Kaikkia virheitä ei tarvitse tehdä itse, vaan myös muiden virheistä voi oppia. Seuraa menestyneitä sijoittajia ja kuuntele tarkasti heidän vinkkinsä. Eri yhtiöitä seuraamalla opit samalla uutta. Mikä onkaan parempi tapa kehittää itseään ja samalla oppia taitavaksi sijoittajaksi.

Lähde

https://financer.com/saasta-sijoita/osakkeet/