Sijoittaminen lainalla

Sijoittamisen voi aloittaa myös lainarahalla silloin, jos sijoittamisen aloittamiseen tarvittavia säästöjä ei ole. Sijoittamista varten otettua lainaa kutsutaan sijoituslainaksi. Usein sijoittamista on vaikea aloittaa ilman lainarahaa. Sijoituslainan vakuudeksi vaaditaan monesti aikaisempia säästöjä tai muuta varallista. Sijoituslainan kulut ja korot ovat yleensä korkeammat kuin esimerkiksi asuntolainan. Kannattaakin harkita tarkkaan ottaako sijoituslainan, vai säästääkö sijoittamiseen tarkoitetut rahat etukäteen. Mikäli osaa arvioida taloudellisen tilanteensa hyvin, saa järkevän sijoituslainan ja onnistuu sijoituksissaan, voi sijoituslaina olla taloudellisesti kannattava ratkaisu.

Alkuun pienellä pääomalla

Sijoituslainalla voi rahoittaa minkälaisia sijoituksia haluaa. Oli haaveena sitten arvopaperiosakkeet, ETF-osakkeet tai rahastot, pääsee sijoituslainalla helposti alkuun.  Mikään ei myöskään estä sijoituslainarahan sijoittamista asunto-osakkeisiin. Ostetun asunnoin voi vuokrata, jolloin sijoitus poikii jatkuvaa tuloa vuokran muodossa. Tietyn yrityksen osakkeisiin sijoittaessa kannattaa selvittää yrityksen maksuvalmius huolellisesti etukäteen. Myös yrityksen taloudelliset tunnusluvut kertovat siitä, miten yrityksellä menee ja miten kannattavaa sen toiminta on. Yrityksen taloudelliseen tilanteeseen perehtyminen kannattaa, sillä parhaimmillaan onnistutaan välttämään epäonnistunut sijoitus. Sijoituslainojen korot ovat useimmiten korkeampia kuin muiden lainojen. Pankki harkitsee myöntääkö lainan, joten sijoituslainaa ei saa jokainen sitä haluava. Asuntolainan tai pienen kulutuslainan voi saada ilman suurempia vakuuksia, mutta sijoituslaina edellyttää useimmiten varallisuutta tai riittävät vakuudet. Lainan vakuutena voi toimia esimerkiksi aikaisemmin hankittu asunto. Sijoituslainaan liittyy aina suuri riski, koska sijoituksen kannattavuutta ei voi tietää etukäteen. Mikäli sijoitus epäonnistuu, on lainan korot ja kulut silti pystyttävä maksamaan. Sijoituslainan korot voi kuitenkin vähentää verotuksessa ja se kannattaakin huomioida lainasuunnitelmassa.

Sijoituslainan suunnittelu

Sijoituslaina voi kuulostaa uhkapeliltä, mutta sijoittaa voi myös järkevästi. Avainsanana on riittävät selvitykset. Lainarahalla sijoittaminen on verrattain riskitöntä silloin, kun omaisuutta on jo ehtinyt karttua hieman eikä lainan lyhentäminen vaadi muista sijoituksista luopumista. Lainaa harkittaessa täytyy tarkastella oman talouden kokonaistilannetta, jotta voi arvioida onko lainan hankinta kannattavaa. Sijoituslainan vakuutena voi käyttää enintään 30% omistusasunnon arvosta. Mikäli sijoitus epäonnistuu, ei liian suuri laina kuitenkaan kaada taloutta. Sijoituslainan toivotaan tuovan voittoa onnistuneiden sijoitusten muodossa. Onnistuneet sijoitukset maksavat sijoituslainaa huomaamatta, kun osakkeet tuottavat voittoa. Lainaa suunniteltaessa pitää osata huomioida kaikki lainasta aiheutuneet kulut ja menot. Sijoituksen tuotto-odotusta pienentää lainan kulut ja korot. Omistusasunnon käyttö sijoituslainan vakuutena voi olla järkevää. Omistusasuntoon sijoitettu pääoma on varallisuutta, joka ei tuota, ellei sitä valjasta käyttöön vakuuden muodossa. Sijoitusasunnon vakuutena käyttäminen tavallaan siirtää osan omistusasunnon arvosta sijoituksiin, jotka taas tuottavat onnistuessaan tuottoa.

Päätettäviä asioita

Siinä vaiheessa, kun on tehnyt päätöksen sijoituslainan ottamisesta, kannattaa kirkastaa ajatuksia sijoittamisen suhteen. Itselleen kannattaa laatia sijoitusstrategia, joka määrittää minkälaisiin kohteisiin haluaa sijoittaa.  Sijoituskohteiden valitseminen helpottuu huomattavasti, kun ensin rakentaa suuret linjat sijoituksilleen, ja sen jälkeen alkaa miettimään tarkkoja kohteita ja tekemään niihin liittyviä selvityksiä. Tärkeä päätös on myös aikajana, kuinka pitkäaikaisia sijoituksia on valmis tekemään. Kannattaa myös suunnitella oma sijoitusbudjetti. Budjettia laatiessa kannattaa myös selvittää itselleen rajat, eli minkä verran on pahimmassa kauhuskenaariossa valmis häviämään. Riskialttiilla sijoituksilla on usein suurammat tuotto-odotukset, joten kannattaa harkita myös se, minkälaisia riskejä on valmis ottamaan. Sijoitusstrategiassaan voi linjata, tekeekö varovaisia sijoituksia vai haluaako ottaa jonkin verran myös suuren riskin kohteita sijoitussalkkuunsa. Sijoittaminen antaa myös luvan haaveiluun; mihin tuoton haluaa sijoittaa. Itselleen voi myös laatia alustavaa aikataulua siitä, milloin ja miten toivoo tuoton olevan nostettavissa. Sijoittaminen on pitkälti matematiikkaa ja todennäköisyyslaskentaa, mutta myös hieman haaveita ja unelmia. Jokainen valitsee itselleen sen oman polun jota kulkea.

lähde: Pikavippi24.com

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.